Coöperatie

Kernwoorden

Goede buren

Oog voor elkaar

Maatschappelijk betrokken

Interactie met de buurt

Coöperatie
Rust en Reuring telt ongeveer. De huidige samenstelling van de groep naar leeftijd is divers en bestaat uit alleenstaanden en stellen.

De ambitie is een sprong te maken naar 25 huishoudens, waarbij wij mikken op een groepsgrootte van 30 tot 35 personen.

Het gebouw

Er is nog geen locatie en/of gebouw beschikbaar. We gaan ervan uit dat wanneer stappen concreter worden, de groep automatisch zal groeien.

Uitgaande van ongeveer 25 participerende huishoudens wordt er gezocht naar een locatie van circa 2.500 tot 3.000 m².  Op basis van de wensen van de huidige leden willen we daar dan ca. 2.500 tot 3.000 m bvo² gebouw op realiseren.

We weten wat wij willen

Op basis van een uitgebreide enquête onder onze leden en gesprekken in de ledenvergaderingen weten we helder wat we zoeken en wat ons bindt. We hebben  een programma van eisen opgesteld waarin ook onze wensen om duurzaam te bouwen zijn opgenomen. Liefst met de meter op nul.

Niet alleen de stenen

Onderdeel van ons gebouw wordt een collectieve ruimte waarin we kunnen werken, samen zijn en activiteiten ontplooien. Activiteiten die voor ons als individu en als groep van belang zijn, en ook voor de buurt. Een ruimte waar de deur open staat, waar we samen voor en met de mensen uit de buurt dingen doen.

Maatschappelijk verantwoord bezig zijn en gericht op sociaal rendement voor ons en de buurt. Dit geeft onze manier van wonen en leven een dimensie die mede de reden is, dat we een dergelijk project c.q. woonomgeving willen realiseren. In onze optiek geheel in lijn met de gezonde leefbare stad, die ook de gemeente nastreeft.  

© 2017 by R&R

 

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 67859992   

Bankrekening NL68 TRIO 0338 5701 36